OPĆI UVJETI = UVJETI POSLOVANJA

Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača (NN 041/2014) i njegove izmjene i dopune, Glava III. Sklapanje Ugovora izvan poslovnih prostorija i Ugovora na daljinu.

UVJETI KORIŠTENJA

Za potrebe ovih općih uvjeta Fantea, obrt za proizvodnju, usluge i trgovinu, vl. Mateja Fanuko, sa sjedištem u Zagreb, Podbrežje X. 19, upisano u Obrtni registar u Zagrebu pod matični broj obrta: 983722891, OIB vlasnika 1900409167. Račun tvrtke je IBAN HR1423600001102976933 kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb. Skraćeni naziv obrta je: Fantea, vl. Mateja Fanuko.
Korisnička podrška može se dobiti na adresi elektroničke pošte: info@fanteadiy.com  ili telefonom na 098 932 77 01. Radno vrijeme telefonskog operatera = vlasnika obrta 🙂 je radnim danom od 08:00 do 16:00. Vikendom i blagdanima korisnička podrška nije dostupna.
Mateja Fanuko je isključivi vlasnik web stranica www.fanteadiy.com

OPĆE ODREDBE

Ovi Opći uvjeti odnose se na korištenje Fantea web stranica i usluge internet prodavaonice. Internet prodavaonica usluga dostupne je na internetskim stranicama http://fanteadiy.com

U smislu ovih Općih uvjeta pojedini pojmovi imaju slijedeća značenja:
Fantea – označava Fantea, obrt za proizvodnju, usluge i trgovinu, vl. Mateja Fanuko, sa sjedištem u Zagreb, Podbrežje X. 19, upisano u Obrtni registar u Zagrebu pod matični broj obrta: 98372289, OIB vlasnika 19004091671. Račun tvrtke je IBAN HR1423600001102976933 kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb. Skraćeni naziv obrta je: Fantea, vl. Mateja Fanuko.

Internet prodavaonica usluga – označava usluge koje se pružaju na web stranicama u vlasništvu Fantea, vl. Mateja Fanuko..

Web stranica – označava sav web sadržaj koji se nalazi na domeni u vlasništu Fantea, vl. Mateja Fanuko.

Web sadržaj – sav sadržaj (slike, tekst, prodavaonica…) koji se nalazi na web stranicama i internet prodavaonica usluga u vlasništu Fantea, vl. Mateja Fanuko.

Korisnik – označava svaku fizičku ili pravnu osobu s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa web stranicama.

Osobni podaci – smatraju se podaci o korisniku i njegovoj narudžbi koji su uneseni u odgovarajuća polja u koracima narudžbe.

Newsletter – oblik kontaktiranja korisnika gdje korisnik periodično u promotivne i ostale svrhe dobiva elektronskim putem sadržaje: obavijesti o novostima, posebnim oblicima prodaje, novim objavama, itd. od Fantea, vl. Mateja Fanuko.

Korištenje, ograničenja i odgovornosti

Pristupom web stranicama Fantea, vl. Mateja Fanuko i njihovim korištenjem korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta. Ako se korisnik ne slaže s ovim Općim uvjetima molimo korisnika da ne koristi web stranice Fantea, vl. Mateja Fanuko. Korištenjem web stranica korisnik prihvaća sve evetualne rizike koji nastaju te prihvaća koristiti Fantea, vl. Mateja Fanuko web stranice isključivo za osobnu uporabu, na vlastitu odgovornost i bez zloupotrebe.
Fantea, vl. Mateja Fanuko se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranica te za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranica te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Fantea, vl. Mateja Fanuko web stranica.
Fantea, vl. Mateja Fanuko zadržava pravo spriječiti pristup svojim web stranicama IP adresama, odnosno korisnicima, s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s tog osnova neće snositi nikakvu odgovornost.
Fantea, vl. Mateja Fanuko ni na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i drugu elektroničku opremu te telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i webshop usluzi.
Fantea, vl. Mateja Fanuko zadržava pravo u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti izmijeniti Opće uvjete i/ili Izjavu o povjerljivosti podataka stoga savjetuje Korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju navedeno kako bi bili informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja web stranica od strane Korisnika nakon izmijenjenih Općih uvjeta i/ili Izjave o povjerljivosti podataka podrazumijeva da Korisnik prihvaća napravljene izmjene bio s njima upoznat ili ne. Fantea, vl. Mateja Fanuko zadržava pravo izmjene sadržaja web stranica, pravo ukidanja web stranica te pravo ograničavanja pristupa web stranicama sve bez najave i uz ispunjenje svojih obveza koje je u tom trenutku imao neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjene web sadržaja.
Za korištenje usluga internet trgovine važeći su Opći uvjeti koji su na snazi u trenutku kada korisnik klikne na ikonu “Naruči” u koraku narudžbe.
Korištenje usluge internet trgovine je za korisnike koji su punoljetni i potpuno poslovno sposobni, što isti potvrđuju samim korištenjem usluge internet trgovine.
Kupnja u Fantea, vl. Mateja Fanuko Internet trgovini je u potpunosti prilagođena korisnicima. U njoj korisnici nemaju potrebe za registracijom kako bi kupili proizvode. Na taj način smo skratili proces kupnje, uštedjeli korisniku vrijeme i omogućili jednostavan način za kupovinu.

Prilikom kupnje svaki korisnik je obvezan pristati na ove Opće uvjete.

Iako Fantea, vl. Mateja Fanuko nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Fantea, vl. Mateja Fanuko ne može garantirati da će usluga Fantea, vl. Mateja Fanuko internet trgovine odgovarati potrebama korisnika.

Pristup na web stranice Fantea, vl. Mateja Fanuko i internet trgovine Fantea, vl. Mateja Fanuko ponekad može biti otežan ili nedostupan zbog radova, održavanja i/ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje ćemo nastojati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Fantea, vl. Mateja Fanuko na web stranicama objavljuje i poveznice ili linkove na vanjske stranice koje nisu u njegovom vlasništvu i/ili nisu nastale u sklopu Fantea, vl. Mateja Fanuko. Fantea, vl. Mateja Fanuko ne jamči korisnicima zaštitu podataka ukoliko koriste navedene stranice odnosno ne jamči za sadržaj tih stranica.

Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu te razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slično, Fantea, vl. Mateja Fanuko ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih korisnik vidi na zaslonu svog monitora. Ukoliko proizvod više nije dostupan na zalihama ili je povučen iz prodaje isto će biti naznačeno.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranica isključivo vlasništvo Fantea, vl. Mateja Fanuko ili njegovih opunomoćenika te da Fantea, vl. Mateja Fanuko ima i zadržava pravo na njegovo korištenje.
Za svako komercijalno korištenje sadržaja stranica u vlasništvu tvrtke Fantea, vl. Mateja Fanuko mora se prethodno kontaktirati Fantea, vl. Mateja Fanuko putem e-adrese reklamacije@medo-flor.hr i dobiti odobrenje Fantea, vl. Mateja Fanuko.
Ukoliko je to izričito dopušteno, na web stranicama, korisnik će imati pravo skidati (“download”) određene sadržaje. U tom slučaju korisnik se obvezuje da će takav sadržaj koristiti isključivo za osobnu uporabu te da će poštivati odredbe ovih Općih uvjeta.

Pravila privatnosti

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (EU 2016/679) Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. ažurirali smo naša Pravila privatnosti.

Predani smo zaštiti i poštivanju Vaše privatnosti. Preporučujemo da pažljivo proučite ova pravila kako biste razumjeli kako ćemo postupati s Vašim osobnim podacima.

Osobni podaci koje možemo prikupiti od Vas su: ime, prezime, adresa, broj mobitela i adresa e-pošte.

Ovi podaci su nam potrebni kako bi obradili vašu narudžbu i dostavili Vam kupljene proizvode. Čuvamo ih do isteka perioda reklamacije nakon čega uništavamo sve dokumente na kojima se nalaze Vaši osobni podaci, a isti nismo dužni držati po Zakonu.  Fantea, vl. Mateja Fanuko (Voditelj obrane osobnih podataka) prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke potrebne za učinkovito poslovanje i korištenje naših proizvoda te kako bismo vam pružili ugodno korisničko iskustvo. Neke od tih podataka nam dajete izravno npr. podatke u korespondenciji putem telefona, e-maila ili na drugi način, popunjavanjem kontakt formi za slanje narudžbe… Prilikom prikupljanja podataka poštujemo Vaše pravo na „smanjenje količine podataka“ tj., prikupljamo samo one osobne podatke koji su nužni u odnosu na svrhu za koju ih prikupljamo.

Vezano za obradu posebnih stavki osobnih podataka koji nam pomažu u poboljšanju naših proizvoda i pružanju naših usluga oslanjamo se na “zakonite interese” kao zakoniti temelj za takvu obradu. Kad god pristupate web lokaciji automatski se bilježe opći podaci poput vrste preglednika, broja posjeta i prosječnog vremena posjete web-mjestu. Vaši podaci nisu predmet daljnje obrade i ne prosljeđuju se trećim stranama.

Kako upotrebljavamo osobne podatke Vaše osobne podatke možemo upotrebljavati:
– Za izvršavanje kupoprodajnog ugovora sklopljenog između Vas i nas
– Za ispunjavanje Vaših zahtjeva
– Za pružanje informacija o proizvodima i uslugama koje od nas zatražite
– Kako bismo Vas kontaktirali, primjerice radi eventualnih promjena u dostavi
– Kako bismo osigurali da Vam web sadržaj bude prikazan na najučinkovitiji način

Podatke dijelimo s trećim stranama samo kada smo dužni otkriti ili podijeliti Vaše osobne podatke kako bismo bili u skladu sa zakonskom obvezom, kao odgovor na pravni postupak ili za zaštitu prava, imovine ili sigurnosti Fantea, vl. Mateja Fanuko, naših korisnika ili drugih.

Čuvanje osobnih podataka

Osobne podatke ne čuvamo više nego što je potrebno. Koliko je potrebno ovisit će o okolnostima svakog slučaja uzimajući u obzir svrhu prikupljanja osobnih podataka. Ako želite zatražiti da više ne koristimo vaše osobne podatke ili želite povući određenu privolu molimo kontaktirajte nas na info@fanteadiy.com

Sigurnost osobnih podataka

Sigurnost Vaših osobnih podataka nam je vrlo važna. Pridržavamo se Pravila za zaštitu osobnih podataka koja su u skladu sa zakonskim propisima za zaštitu osobnih podataka. Koristimo stroge postupke i napredne sigurnosne značajke kako bismo spriječili neovlašteni pristup i krađu. Nijedna metoda prijenosa putem Interneta ili različitih načina elektroničke pohrane nije 100% sigurna. Stoga ne možemo jamčiti apsolutnu sigurnost. Naše web stranice mogu sadržavati veze na web stranice trećih osoba. Ako pratite vezu na bilo koju od tih stranica imajte na umu da te web stranice imaju svoja pravila privatnosti i da ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za ta pravila. Savjetujemo Vam da pažljivo pročitate pravila privatnosti na svakoj web lokaciji koju posjećujete.

Sigurnost kod plaćanja

Pri plaćanju u našoj Internet trgovini možete odabrati plaćanje na žiro račun ili plaćanje putem PayPall. Korištenjem usluge PayPal-a prihvaćate njihove uvjete o zaštiti i obradi podataka. Možete ih pročitati ovdje (https://www.paypal.com/ca/webapps/mpp/ua/privacy-full). Kada na našoj stranici plaćate PayPalom mi obrađujemo Vaše osobne podatke kao što su ime i prezime, kućna adresa, adresa e-pošte i broj mobilnog telefona kako bi realizirali narudžbu.

Koja su Vaša prava

Vaša prava u vezi s postupanjem s vašim osobnim podacima su:
– Pravo na pristup osobnim podacima koje čuvamo o Vama
– Pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na odnose na Vas
– Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)
– Pravo prigovora za korištenje Vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga
– Pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, uključujući automatizirano odlučivanje i profiliranje
– Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka
– Pravo na prenosivost osobnih podataka

Bilo koje od navedenih prava možete ostvariti tako da nas kontaktirate na info@medo-flor.hr . Po primitku emaila poslat ćemo Vam obrazac zahtjeva kojeg trebate popuniti kako bismo pristupili rješavanju ostvarenja Vašeg prava u vezi s postupanjem s vašim osobnim podacima. Na svaki zahtjev će biti odgovoreno u roku 30 dana od dana primitka Vašeg pismenog zahtjeva.

Izmjene Pravila privatnosti
Sve promjene ovih Pravila privatnosti objavit ćemo na našim web stranicama. Kolačići (eng. “COOKIES”) i slične tehnologije Više informacija o kolačićima koje koristimo možete saznati ovdje.

Cijene i posebni oblici prodaje

Cijene proizvoda su podložne promjenama sve dok korisnik ne klikne na ikonu “Naručite”.

Fantea, vl. Mateja Fanuko zadržava pravo provoditi posebne oblike prodaje (akcije, rasprodaje, sezonsko sniženje, prodaju proizvoda s greškom i prodaju proizvoda kojima ističe rok upotrebe) i omogućiti korisnicima korištenje kodova za popust. Popust koji donosi poseban oblik prodaje jasno će se naznačiti uz proizvod na koji se odnosi.

Uvjeti korištenja posebnog oblika prodaje i kodova
Za svaku pojedinačnu narudžbu može se iskoristiti samo jedan kod za popust po uvjetima navedenim na kuponu.
Kupon sa kodom za popust je neprenosiv.
Korisnik može samo jednokratno iskoristiti kod za popust.
Popust i kod za popust nije moguće kombinirati s drugim popustima i koodovima za popust.
Popust i kodovi za popust ne obračunavaju se na usluge zamatanja.

Naručivanje i kupnja

Prodavatelj robe ponuđene na web stranicama je Fantea, vl. Mateja Fanuko, a Kupac je korisnik koji odabere bar jedan proizvod, popuni polja narudžbe i pošalje podatke Prodavatelju.

Cijene proizvoda izražene su u hrvatskim kunama (“HRK”) i NE uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV) jer Fantea, vl. Mateja Fanuko nije u sustavu PDV-a.

Korisnik pristaje da se kupnja putem usluge internet trgovine vrši na način da kupuje dostupne proizvode, točnije da ih bira na temelju naziva, prikazane slike i informacija navedenih uz proizvod.

Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Klikom na ikonu “Dodaj u košaricu” odabrani proizvod sprema se u virtualnu košaricu. Klikom na ikonu “Kreni na plaćanje” i zatim na “Naručite” korisnik naručuje proizvod. Nakon toga na e-mail adresu, koju je korisnik unio u koraku narudžbe, korisnik će dobiti obavijest da je narudžba zaprimljena i u obradi kao i detalje narudžbe. Ukoliko ne dobijete takvu obavijest molimo provjerite:
– Je li obavijest završila u Junk/Spam folderu.
– Je li vaš mailbox pun pa ne može primiti nove email poruke.
– Nalaze li se proizvodi i dalje u Košarici. Ukoliko ne, molimo ponovite proces naručivanja i plaćanja.

Klikom na košaricu te zatim klikom na ikonu “Vidi košaricu” kupac može vidjeti sve proizvode koji se nalaze u košarici (proizvode koje je naručio), povećavati ili smanjiti broj odnosno količinu već naručenih proizvoda, brisati proizvod ili mijenjati odabrane proizvode. Za nastavak postupka točnije kupovinu odabranih artikala potrebno je u Košarici kliknuti “Kreni na plaćanje”. Za odustajanje od kupovine artikala potrebno je kliknuti “Odustani“. Ukoliko korisnik klikne “Kreni na plaćanje” doći će do slijedećeg koraka narudžbe u kojem u polja obrasca popunjava osobne podatke i odbaire način plaćanja. U trenutku kada korisnik plati naručene proizvode on postaje Kupac.

Ukoliko Fantea, vl. Mateja Fanuko nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda kontaktirat će korisnika u roku od 48 (četrdeset osam) sati telefonski ili putem e-maila te ga obavijestiti o navedenom. Korisnik ima opciju otkazati naručeni proizvod i zatražiti povrat novca (koji će biti izvršen u roku od 10 radnih dana), ukoliko je isti platio, ili zatražiti zamjenski proizvod, ukoliko takav postoji.

Kupnja bez registracije

Kupnja u Fantea, vl. Mateja Fanuko Internet trgovini je u potpunosti prilagođena korisnicima. U njoj korisnici nemaju potrebe za registracijom kako bi kupili proizvode. Na taj način smo skratili proces kupnje, uštedjeli vam vrijeme i omogućili jednostavan način za kupovinu.

Plaćanje

Klikom na ikonu “Naručite” korisnici završavaju postupak naručivanja i obavezni su ih platiti ukoliko žele naručene proizvode. Ugovor o kupoprodaji smatra se sklopljenim u trenutku primitka plaćanja. Tada korisnik postaje Kupac.
Korisnik se obavezuje naručene proizvode platiti Fantea, vl. Mateja Fanuko

Načini plaćanja u Fantea, vl. Mateja Fanuko Internet trgovini su:
– Direktna bankovna transakcija (Podatke za ovo plaćanje korisnik dobije u koraku narudžbe i na e-mail nakon što klikne na ikonu “Naručite”. R1 račun možete zatražiti u istom koraku narudžbe.)

Tijek narudžbe, s obzirom na odabir načina plaćanja, je:
1. Direktna bankovna transakcija
U koraku narudžbe odabere se način plaćanja “Direktna bankovna transakcija”.
Klikom na ikonu “Naručite” narudžba se zaprima i korisniku se šalju podaci za uplatu na e-mail koji je upisao u polja “Podaci za plaćanje”.
Ako je plaćanje uspješno obavljeno, točnije kada Fantea, vl. Mateja Fanuko primi sredstava na svoj žiro račun, završava se obrada narudžbe i proizvodi se šalju korisniku na način kao je odabrano.
2. Kupnja s plaćanjem pouzećem nije moguća zbog loših iskustava u prošlosti (pola paketa s pouzećem se vrati tj kupci ih ne preuzmu / plate i tada imam trošak od 45,00 kn koji mi nitko na kraju ne plati 🙁 ).

Dostava

Za sve narudžbe trošak dostave iznosi = 3,60 eur tj 27,12 kn. Dostava se vrši kurirskom službom na kućnu adresu putem kurirske službe Mail Boxes etc. Cijena za uslugu dostave bit će naznačena u koraku narudžbe. Opće uvjete poslovanja kurirske službe možete pogledati ovdje

Za udaljena mjesta i otoke navedeni iznos za dostavu je isti = 3,60 eur.

Dostavu ne vršim s plaćanjem pouzećem zbog loših iskustava u prošlosti (pola paketa s pouzećem se vrati tj kupci ih ne preuzmu / plate i tada imam trošak od 45,00 kn koji mi nitko na kraju ne plati 🙁 ).

Trošak dostave će biti naznačen u obrascu narudžbe pod “Priprema i dostava”.

Nakon što Fantea, vl. Mateja Fanuko zaprimi narudžbu ili sredstva (plaćanje) Fantea, vl. Mateja Fanuko predaje naručeni proizvod/e  kurirskoj službi u roku od broja dana koji pišu kod svakog proizvoda pojedinačno. Kada će paket točno stići na kućnu adresu ovisi o  kurirskoj službi. Obično je to u roku 2 radna dana. Na e-mail ćete dobiti broj pošiljke i informacije o praćenju paketa.

Dostava se vrši isključivo na području Republike Hrvatske.

U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke radi više sile i/ili bez krivnje Fantea, vl. Mateja Fanukoa te ukoliko iz bilo kojeg razloga korisnik ne podigne kupljenje proizvode Fantea, vl. Mateja Fanuko ne odgovara za kašnjenje isporuke.

Korisnik je obvezan prilikom preuzimanja pošiljku pregledati, vidljiva oštećenja odmah prijaviti izravno dostavljaču te odbiti primiti oštećenu pošiljku. Potpisom korisnik potvrđuje da je prilikom preuzimanja proizvoda izvršio njegov pregled pošiljke i da nema primjedbi.

Reklamacije, prigovori i pohvale

Korisnik ima pravo na reklamaciju i/ili povrat proizvoda sukladno zakonskim uvjetima i rokovima.
Reklamacije se zaprimaju pisanim putem na adresu sjedišta Fantea, vl. Mateja Fanuko ili na e-mail adresu info@fanteadiy.com

Uvjet za priznavanje reklamacije je:
– predočenje računa, iz kojeg je vidljivo da je proizvod kupljen putem internet trgovine Fantea, vl. Mateja Fanuko,
– predočenje potvrde o preuzimanju proizvoda,
– predočenje opisa razloga reklamacije sa slikom (ukoliko se radi fizičkom nedostatku) te
– navođenje osobnih podataka (ime i prezime, adresa, kontakt telefon te e-mail adresu (ukoliko korisnik istu posjeduje).

Nakon reklamacije Fantea, vl. Mateja Fanuko će u roku od 15 dana odgovoriti i dati korisniku upute o daljnjem postupanju.

Ukoliko će postojati potreba, o čemu odlučuje Fantea, vl. Mateja Fanuko, za povratom proizvoda, povrat se vrši na adresu: Fantea, vl. Mateja Fanuko Podbrežje X. 19,a, Zagreb, Hrvatska. Korisnik je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su mu dostavljeni.

Fantea, vl. Mateja Fanuko će u najkraćem mogućem roku korisniku zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos ukoliko bude potrebe za zamjenom koju neće biti moguće realizirati.

Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja proizvodom tada Fantea, vl. Mateja Fanuko nije dužan izvršiti povrat novca niti dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen kupcu o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

Ukoliko je zahtjev za povratom novca ili zamjenom opravdan Fantea, vl. Mateja Fanuko će snositi trošak ponovnog slanja proizvoda.

Ukoliko korisnik nije dobio plaćen proizvod dužan je tu reklamaciju javiti Fantea, vl. Mateja Fanukou u roku od 15 (petnaest) radnih dana od dana plaćanja na e-mail reklamacije@medo-flor.hr . Fantea, vl. Mateja Fanuko je zatim u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana primanja navedene obavijesti dužan utvrditi što se dogodilo te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

Svi prigovori i pohvale podnose se pisano bilo na adresu sjedišta Fantea, vl. Mateja Fanuko ili na e-mail adresu info@fanteadiy.com Prilikom podnašanja prigovora i pohvala molimo osobu koja ih podnaša da navede svoje ime i prezime, adresu i kontakt telefon te e-mail adresu (ukoliko istu posjeduje) kako bismo je u slučaju potrebe mogli kontaktirati.

Obavijest potrošačima o načinu podnošenja pisanih prigovora i upute o jednostranom raskidu ugovora

Obavijest potrošačima o načinu podnošenja pisanih prigovora i upute o jednostranom raskidu ugovora nalaze se ovdje.

Ostali uvijeti

Fantea, vl. Mateja Fanuko ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati korisniku i trećim osobama uslijed neautoriziranog korištenja korisničkog imena i zaporke ili je povezana s takvim korištenjem, te u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja internet prodavaonica usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom Fantea, vl. Mateja Fanuko
Fantea, vl. Mateja Fanuko ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge internet trgovine.
Na korištenje usluge internet trgovine primjenjivat će se odredbe važećih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje takve vrste usluge internet trgovine.

Nadležnost u slučaju spora

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Zagrebu.
Opći uvjeti, kao i njihove eventualne izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave na ovim web stranicama.

Podaci o prodajnom mjestu

Fantea, obrt za proizvodnju, usluge i trgovinu
vl. Mateja Fanuko
sa sjedištem u Zagreb, Podbrežje X. 19,
Subjetk je upisan u Obrtni registar u Zagrebu pod matični broj obrta: 98372289, OIB vlasnika 19004091671.
Račun tvrtke je IBAN HR1423600001102976933 kod Zagrebačka banka d.d., Zagreb.
Skraćeni naziv obrta je: Fantea, vl. Mateja Fanuko.
t: +385 98 932 77 01
e: info@fanteadiy.com