čizme

Rokerske čizme

Imala sam jedne čizme koje nisu bile baš 100% onako kako zamišljam jedne rokerske, moto…