Makramei za kuće za najam

Vila Nika, Kunj, Istra

Rađeno po narudžbi, 2019.

Vila Vila Green Escape, Barat, Istra

Rađeno po narudži, 2018.

Vila Vila Green Escape, Barat, Istra

Rađeno po narudži, 2018.

Vila Nika, Kunj, Istra

Rađeno po narudži. Kombinacija dviju vrsta špaga. 2019.

Vila Nika, Kunj, Istra

Rađeno po narudžbi, 2019.

Vila Nika, Kunj, Istra

Rađeno po narudžbi, 2019.

Vila Karojba, Istra

Rađeno po narudžbi, 2020.

Vila Karojba, Istra

Rađeno po narudži, 2020.

Vila Karojba, Istra

Rađeno po narudži, 2020.

Vila Green Escape, Barat, Istra

Rađeno po narudžbi, 2018.

Privatna kuća, Zagreb

Rađeno po narudži, 2020.

Makramei za privatne kuće

privatna kuća, Ivanić grad

Rađeno po narudžbi, 2021.

privatna kuća, Ivanić grad

Rađeno po mjeri, 2021.

privatna kuća, Ivanić grad

Rađeno po narudži, 2021.

privatna kuća, Ivanić grad

Rađeno po narudži, 2021.

privatni stan, Zagreb

Rađeno po narudžbi, 2018.

privatan stan, Zagreb

Rađeno po narudžbi, 2019.

privatan stan, Zagreb

Rađeno po mjeri, 2020.

privatan stan, Zareb

Rađeno po mjeri 2021.

privatan stan, Zagreb

2018.

privatan stan, Metković

Rađeno po mjeri 2018.

Makrame suradnje

Makrawood

za www.mayolis.com
2019.

Makrawood

za www.mayolis.com
2019.

Makrawood

za www.mayolis.com
2019.

Vila Nika, Kunj, Istra

Rađeno po narudžbi za
www.marinaribarphotography.com
2021.

Boho vjenčanje

Rađeno po narudžbi za
www.marinaribarphotography.com
2021.

Boho vjenčanje

Rađeno po narudžbi za
www.marinaribarphotography.com
2021.